John Aylesbury Jubilee Edition 1999 No. 2 Corona

John Aylesbury Jubilee Edition 1999 No. 2 Corona. Photo credit: tabak-kontor.de Dòng cigar này được tạo ra vào năm 1999 để kỷ niệm 25 năm thành lập …

John Aylesbury Jubilee Edition 1999 No. 2 Corona

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.